Tóth László: A pápai udvar lakásviszonyai a XIII. század második felétől a XIV. század közepéig - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 7. (Budapest, 1924)

Next