Uhlyárik Jenő: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme. Az atheizmusról, oantheizmusról, materializmusról és darvinizmusról szóló függelékkel (Budapest, 1908)

APOLOGÉTIKA VAGY A KATH. VALLÁS ALAPIGAZSÁGAINAK j VÉDELME AZ ATHEIZMUSRÓL, PANTHEIZMUSRÓL, MATERIALIZ­MUSRÓL ÉS DARVINIZMUSRÓL SZÓLÓ FÜGGELÉKKEL IRTA ' ; UHLVÁRIK JENŐ KIR. KATH. FÖGIMN. HITTANÁR A NAGYMÉLT. PÜSPÖKI KARTÓL PÁLYANYERTESNEK ÍTÉLT MŰ Második javított kiadás. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 1908. Ára 1 korona 80 fillér. \

Next