Uhlyárik Jenő - Madarász István: Apologétika vagy a katholikus vallás alapigazságainak védelme (Budapest, 1914)

A. SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KÖZÉPISK. KIADVÁNYAI, Koront Demény Dezső. Alapvető hittan. Harmadik kiadás. Fűzve _ —.88 — Ágazatot hittan. Harmadik kiadás. Fűzve________ _ _ 1.20 — Erkölcstan. Negyedik kiadás. Fűzve —_________ _ ... 1.20 — Egyháztörténelem. Második kiadás. Fűzre _ _ _ _ ... 1.20 — Katholikus hittan. Középiskolák számára. Az új tanterr alapján át­dolgozta Baumann Antal. Fűzve.......... „. _ _ _ _ _ ... 1.60 Demény Dezső és Banmann Károly. Kath. Apologetika. Fűzve _ 1.40 Dr. Demkovits Ágoston. Rém. Kath. Szertartástan középisk. sz. Fűzve 1.20 Gerely József. Római katholikus szertartástan. Nagy kiadás. Középiskolák és képezdék számára. Hl. kiadás. 68 fametszetű képpel. Fűzve ..._ 1.80 Glasz Ferenc. Római katholikus vallástan. Ágazatos hittan. Középiskolák V. osztálya részére. Fűzve ________ _. ... 1.60 Magdics L Hittan, középisk. számára.................. _. _ ____ _ 1.20 — Erkölcstan « « ... ._ _ _. _. _. ... _ 1.40 — Egyháztörténelem « « ................... ................... _. 2.— Matuszka Mihály. Katholikos keresztény hittan. A középiskolák V. osz­tálya számára. II. kiadás. Füzve_ .................. _. _ 1.60 — Katholikus keresztény erkölcstan. A középisk. VI. oszt. számára. IH. kiadás. Fűzve ... _ ____ _ ........... .................. 1.20 Pokorny Emánuel dr. ó-szövetségi bibliai történetek. Középiskolák hasz­nálatára. IX. kiadás. 42 illusztrációval és 1 térképpel. Fűzve _ _ 1.20 — Új-szövetségi bibliai történetek. Középiskolák használatára. 40 illusz­trációval és 1 térképpel. VII. kiadás. Fűzve _______________ _. 1.20 Sohtttz Antal dr. Katholikus hittan. Füzve_. _______ 1.40 — Kath. erkölcstan. Fűzve... __________ 1.40 — Katholikus egyháztörténelem. Fűzve ________ 1.80 — Katholikus hitvédelem. Fűzve... _ ________ 1.80 Ohlyárik Jenő. Katholikus hittan. A középisk. V. oszt. számára. HL kiadás. Fűzve ____ _______ _ _____ 1.80 — Apologetika. H. kiadás. Fűzve _ _ _ _ _______ _. _. 1.80 Bartha József dr. Magyar Nyelvtan mondattani alapon. Középiskolák I—H. oszt sz. Hetedik kiad. (Enged. 45.603/1912. sz. alatt.) Fűzve 1.20 — Rendszeres magyar nyelvtan. Közép- és polgári iskolák számára. Harmadik kiadás. (Engedélyezve 115.734/1910. sz. a.) Fűzve ._ __ 1.40 — A magyar nemzeti irodalom története. Harmadik kiadás. I. kötet. (Engedélyezve 69.920/1911. szám alatt.) Fűzve_____________ _ 3.60 — Ugyanaz. U. kötet. (Engedélyezve 76.618/1907. szám alatt) Fűzve _ 3.60 Bartha József dr. és Prònai Antal dr. Stilisztika a középiskolák IV. oszt. számára. IV. kiadás. (Enged. 98.348/913. sz. alatt.) Fűzve _. _. _ 8.20 — Retorika. Középiskolák V. oszt. sz. IIL kiad. (Eng. 69.709/1913. sz. a.) 8.20 Poétika. A középisk. VI. oszt. szám. IH. kiad. (Enged. 176.669/1913. sz. min. rendelettel.) Fűzve 3.80 Borosay Dávid. Algebra a középiskolák számára. Ötödik kiadás. (Enged. 44.336/1912. sz. alatt) Fűzve_. _ _. _. _. _ 4.20

Next