Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. Kódexirodalmi tanulmány, felolvasta 1923. évi február hó 6-án - A Szent István Akadémia Nyelv- és Széptudományi osztályának felolvasásai 1/3. (Budapest, 1923)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. SZERKESZTI VARGHA DAMJÁN osztálytitkár. 1. kötet. □_ ______□ 3. szám. KÓDEXEINK LEGENDÁI ÉS A CATALOGUS SANCTORUM. KÓDEXIRODALMI TANULMÁNY. VARGHA DAMJÁN OSZTÁLYTITKÁRTÓL. Felolvasta 1923. évi február hó 6-án. A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA KIADÁSA, BUDAPEST, 1923.

Next