Veress Endre: Akták és levelek. Erdély- és Magyarország Moldovával és Havaslaföldével való viszonyához. Első kötet 1468-1540 - Fontes Rerum Transylvanicarum 4. (Budapest, 1914)

FONTES RERUM TRANSYLVANICARUM (ERDÉLYI TÖRTÉNELMI FORRÁSOK) TOMUS IV.

Next