VII. Pius pápasága I. rész - Házi Könyvtár 23. (Budapest, 1876)

Br.dape-t, 187G. Nyomatott az Athenaeum r. társ. nyomdájában.

Next