Wiseman Miklós: Fabiola vagy a katakombák egyháza II. kötet (Budapest, 1911)

FABIObA, VftSY A KATAKOMBÁK E6YJ4ÁZA Irfa WISEMAN MIKbÓS bibornok, wesfminsferi érsek. Uj magyar kiadás. Angol eredeti után a Szenf-Isfván-Társulaf megbízásából fordította 34AUt)EK Á0OSTON pannonhalmi bencés áldozópap, a Szenf-István-Társulaf Tud. és írod. Oszt. fagja. Steinle Ede lovag álfal rajzolt képekkel. II. kiadás. — II. kötet. BUDAPEST a SZENT-ISTVÁN-TA-RSUL.AT kiabAsa 1911.

Next