Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Felolvasta 1922-ik évi december hó 15-én - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/8. (Budapest, 1923)

. •

Next