Wolkenberg Alajos: Konferenciák a Miatyánkról. Az Országos Kath. Nővédő-Egyesület patronesszei és patronesszjelöltjeinek (Budapest, 1917)

-KONFERENCIÁK A MIATYÁNKRÓL AZ ORSZÁGOS KATH. NŐVÉDÖ-EGYESÜLET PATRONESSZEI ÉS PATRONESSZJELÖLTJEINEK TARTOTTA WOLKENBERG ALAJOS dr. EGYETEMI TANÁR BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT BIZOMÁNYA

Next