Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete (Budapest, 2008)

Next