Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 11. (Budapest, 2001)

Next