Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Grétsy László - Kemény Gábor (szerk.): Nyelvművelő kéziszótár

Budapest, 2005

Büky Béla: A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

Budapest, 1996

Fekete János: Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. I. Kiskunfélegyháza és környéke

Budapest, 1997

Ladányi Mária et al. (szerk.): Nyelv - társadalom - kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I.

Budapest, 2014

Domonkosi Ágnes: Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében

Budapest, 2008

Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Budapest, 2007

Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató

Budapest, 2014

Grétsy László (szerk.): Vallomások. Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről

Budapest, 2009

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

Budapest, 2010

Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában

Budapest, 2012

Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe. A hírek értéke

Budapest, 2013

Grétsy László: Anyanyelvi séták. Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa

Budapest, 2014

Minya Károly: Új szavak II. Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Budapest, 2014

Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről

Budapest, 2016

Grétsy László: Anyanyelvünk tájain

Budapest, 2016

Kiss Gábor Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár

Budapest, 2017

Grétsy László - Kiss Gábor (szerk.): A magyar nyelvről. Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről

Budapest, 2018

Monár Csikós László: Újabb divatszavak. 200 újszerű szó és szójelentés magyarázata példákkal

Budapest, 2021

Gyarmathi Sámuel: Affinitas. A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel

Budapest, 1999

Reguly Antal: Kalendárium

Budapest, 2008

Szíj Enikó (szerk.): Reguly és a tudomány „zománcza”. Életrajzi és kortörténeti adalékok 1.

Budapest, 2013

Bándli Judit: Ezt most komolyan mondod? Az ellentmondási stratégiák és a társadalmi tényezők összefüggései

Budapest, 2004

Maróti Orsolya: Az empirikus pragmatikai vizsgálatok általános és gyakorlati kérdéseiről a visszautasítás aktusa kapcsán

Budapest, 2004

H. Varga Márta: A szóképzés helye a magyar mint idegen nyelv tanításában

Budapest, 2004

Kiss Bernadett: Angyalok a Bibliában. 260 szentírási idézet

Budapest, 2018

Kiss Bernadett: Középkori szentek bölcsességei. 1780 útmutatás a helyes élethez

Budapest, 2019

Kiss Bernadett: Úton Isten felé. Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul

Budapest, 2018

Wappler József: Bűnök és erények a Bibliában

Budapest, 2016

Fábián Zsuzsanna (szerk.): Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótára

Budapest, 2017

Bárdosi Vilmos (szerk.): Pierre Larousse 200, Le Petit Robert 50. A modern francia lexikográfia két neves évfordulója

Budapest, 2018

Muráth Judit (szerk.): Magyar szaklexikográfia

Budapest, 2020

Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete

Budapest, 2021

Horger Antal: Magyar szavak története

Budapest, 2016

Balassa József: A nyelvek élete. A nagyközönség számára

Budapest, 2014

Schmidt József: A nyelv és a nyelvek. Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2014

Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek

Budapest, 2014

Burián János: Latin synonymika. A legfontosabb 2000 latin szó szinonimaszótára használati útmutatóval

Budapest, 2017

Simonyi Zsigmond: Tréfás népmesék és adomák. Nyelvjárási olvasókönyv

Budapest, 2018

Márki Sándor: Magyar Pantheon. A magyar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja képekben és rövid életrajzokban feltüntetve

Budapest, 2020

Sebestyén Géza: Nyelv és nyelvtudomány. A nyelvelmélet alapelvei

Budapest, 2020

Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. Magyar hangtan és alaktan

Budapest, 2020

Noszkó Alajos (szerk.): Virág szó-tár. Magyar-latin szinonima-, szólás- és közmondásszótár 1791-ből

Budapest, 2021

Csallány Dezső: A székely-magyar rovásírás emlékei

Budapest, 2021

Horger Antal: A nyelvtudomány alapelvei. Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2021

Kiss Jenő: Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban

Budapest, 2022

Nagy J. Béla (szerk.): Olvasókönyv a magyar nyelvről. Arany János, Csefkó Gyula, Gyulai Pál, Herczeg Ferenc, Horváth János, Kertész Manó, Kosztolányi Dezső, Simonyi Zsigmond, Zolnai Gyula és Zsirai Miklós írása

Budapest, 2022

Kunoss Endre: Gyalulat. Vagyis megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a' magyar beszédben és irásban korcsosítva vagy eredetikép használatnak

Budapest, 2022

Gecső Tamás - Spannfarft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról

Budapest, 1998

Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia

Budapest, 1999

Somogyi Magda, T.: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

Budapest, 2000

KBART