Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 2. (Budapest, 1999)

Next