Kiss Gábor - Zaicz Gábor (szerk.): Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára (Budapest, 1997)

I SZAVAK - NEVEK-SZÓTÁRAKÉI I ÍRÁSOK KISS LAJOS Ж 1 75. SZÜLETÉSNAPJÁRA Ц ___- - -+Як. ■ . * Iiiaü -• —~ /mémrr I I. .

Next