Drommerné Takács Viola (szerk.): Sejtautomaták (Budapest, 1978)

s«j(uHlomulűk Dettai • Faragó • Fáy • Fazekas • Szőke • Takács • Riguet Burks • Andor • Domán • Legendi • Martoni • Liu Neumann • Ulam • Schrandt • Lindenmayer • Codd • Herman

Next