Akadémiai Digitális Archívum

[32] Csákvári Béla (szerk.): Gőznyomás izotópeffektus és intermolekuláris kölcsönhatások

Budapest, 1976

[33] Szántay Csaba - Novák Lajos: Prosztaglandinok szintézise

Budapest, 1976

[34] Csákvári Béla (szerk.): Az aktivációs analízis alkalmazása a kozmokémiában. Meteoritok és holdminták analízise

Budapest, 1976

[35] Csákvári Béla (szerk.): Protonátugrás oldatokban

Budapest, 1977

[36] Csákvári Béla (szerk.): Nemvizes oldatok koordinációs kémiája

Budapest, 1977

[37] Csákvári Béla (szerk.): Di- és poliszacharidok térszerkezeti kérdései

Budapest, 1977

[38] Liszi János: Nemelektrolit folyadékok dielektromos tulajdonságai

Budapest, 1977

[39] Csákvári Béla (szerk.): A számítástechnika alkalmazásai lehetőségeinek néhány elvi és gyakorlati kérdése a fermentációs kutatásban

Budapest, 1978

[40] Csákvári Béla (szerk.): A szennyvíztisztítási technológia néhány méretnövelési kérdése

Budapest, 1978

[41] Csákvári Béla (szerk.): Számítástechnikai módszerek fázisegyensúlyok és kémiai egyensúlyok vizsgálatára

Budapest, 1978

[42] Hronszky Imre - Varga Miklós: Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról

Budapest, 1978

[43] Csákvári Béla (szerk.): Cianátok, izocianátok és tioszármazékaik molekulaszerkezete

Budapest, 1978

[44] Dévay József: Passzivitás, réskorrózió, lyukkorrózió. A fémek feszültségkorróziója

Budapest, 1979

[45] Csákvári Béla (szerk.): Tömegspektroszkópia ma és holnap

Budapest, 1979

[46] Csákvári Béla (szerk.): Hidrogén-izotópeffektus kémiai reakciókban

Budapest, 1980

[47] Bajusz Sándor: Peptidszintézis

Budapest, 1980

[48] Havas Jenő: Ion- és molekulaszelektív elektródok biológiai rendszerekben

Budapest, 1980

[49] Csákvári Béla (szerk.): Fémek korróziósebességének meghatározása a polarizációs ellenállás mérése alapján

Budapest, 1980

[50] Hargittai István: Illékony kénvegyületek szerkezete

Budapest, 1981

[51] Nemes László: A molekulageometria meghatározása forgási spektroszkópiával

Budapest, 1981

[52] Csákvári Béla (szerk.): Hidrogénhidas anionkomplexek

Budapest, 1981

[53] Csákvári Béla (szerk.): A poliésztegyanták kémiája

Budapest, 1982

[54] Csákvári Béla (szerk.): Lewis savas katalízis

Budapest, 1982

[55] Kapolyi László: A dikalcium-ortoszilikátok polimorfizmusa és alkalmazása a komplex ásványvagyon-gazdálkodásban

Budapest, 1983

[56] Csákvári Béla (szerk.): A konduktometriás és oszcillometriás elemzések

Budapest, 1983

[57] Szabó Antal - Morvay József: Analitikai módszerek a klinikai kémiában

Budapest, 1984

[58] Sohár Pál: Válogatott fejezetek a modern NMR-spektroszkópiából

Budapest, 1984

[59] Sohár Pál: Szénrezonancia-spektroszkópia

Budapest, 1984

[60] Szekér gyula: Ipar és műszaki fejlesztés hazánkban az 1980-as években

Budapest, 1984

[61] Hermecz István - Mészáros Zoltán: Pirido 1,2-a pirimidinek kémiája

Budapest, 1985