Akadémiai Digitális Archívum

[62] Csákvári Béla (szerk.): Az oxa-cikloalkánok kémiája

Budapest, 1985

[63] Csákvári Béla (szerk.): Diolok dehidratálása

Budapest, 1986

[64] Csákvári Béla (szerk.): Szénhidrogének gyűrűzáródási reakciói fémkatalizátorokon

Budapest, 1986

[65] Csákvári Béla (szerk.): A fotográfiai emulziók spektrális érzékenyítése

Budapest, 1987

[66] Szántay Csaba - Sóti Ferenc - Incze Mária: Anyarozs-alkaloidok és szintézisük

Budapest, 1987

[67] Csákvári Béla (szerk.): Vegyipar és kemizálás hazánkban az 1980-as években

Budapest, 1987

[68] Guczi László - Margitfalvi József - Schay Zoltán: A szén-monoxid katalitikus aktiválása

Budapest, 1988

[69] Csákvári Béla (szerk.): Szilatránok szerkezete és tulajdonságai

Budapest, 1989

[70] Zimmer Károly et al.: Színképfelvételek kiértékelése

Budapest, 1989

[71] Horányi György: Elektrokatalízis

Budapest, 1990

[72] Földiák Gábor et al.: Szénhidrogének impulzusradiolizise

Budapest, 1991

[73] Csákvári Béla (szerk.): Biokatalízis a szintetikus kémiában

Budapest, 1991

[74] Csákvári Béla (szerk.): Térkémiai tényezők szerepe az alkánok és a cikloalkánok fémkatalizátorokon végbemenő átalakulásaiban

Budapest, 1992

[87] Bata Imre - Hermecz István: Kombinatorikus kémia

Budapest, 2000

[88] Bárány Sándor / Veszprémi Tamás - Nyulászi László: Polimerek diszperz rendszerekben / Karbének és szililének stabilitása és stabilizálhatósága

Budapest, 2001

[89] Dormán György / Blickle Tibor - Lakatos G. Béla - Mihálykó Csaba: Fénnyel aktiválható biológiailag hatékony vegyületek / Szemcsés rendszerek matematikai modelljei

Budapest, 2001

[90] Horányi György - Láng Győző / Kónya Zoltán et al.: Zsákutcák, tévutak és csapdák a jelenkori elektrokémia elméletében és kutatásában / Szén nanocsövek előállítása, tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei

Budapest, 2002

[91] Csákvári Béla - Pongor Gábor / Nagy László: Az elektronhiányos cluster-rendszerek kutatásának újabb irányzatai és alkalmazásuk a fullerénkutatásban / Biológiailag aktív ón(IV)organikus komplexek

Budapest, 2003

[92] Fodorné Csányi Piroska: Szervetlen kémiai nevezéktan II. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai

Budapest, 2003

[93] Homonnay Zoltán / Horányi György / Csákvárí Béla: Perovszkitok és származékaik Mössbauer-spektroszkópiája / Perklorátszennyezés. Egy új környezetvédelmi kihívás / A p-mezöbeli elemek allotrop szerkezeteinek analógiája a Wade-féle clusterelmélet alapján, a legújabb irodalmi adatok értékelésével

Budapest, 2004

[94] Gyurcsik Béla - Nagy László - Sipos Pál / Csákvári Béla - Rohonczy János / Csákvári Béla - Torkos Kornél: A szénhidrátok fémkomplexeinek egyensúlyi viszonyai, szerkezete és alkalmazásai / Nemesgáz-clusterek előállítása, szerkezetvizsgálata és felhasználásuk a környezetkímélő szintézisek kifejlesztésében / Az intermolekuláris clusterek értelmezése Kenneth Wade cluster-elméletével összhangban

Budapest, 2005

[95] Kiss Éva / Csákvári Béla - Rohonczy János: Langmuir-Blodgett-filmek / Nemesgáz-clusterek felhasználása a környezetkímélő szintézisek terén a legújabb szakirodalmi adatok tükrében / Szilárd anyagok szerkezetvizsgálata MQMAS NMR módszerrel

Budapest, 2006

[96] Keserű György Miklós - Kolossváry István: Bevezetés a számítógépes gyógyszertervezésbe

Budapest, 2006

[97] Aszódi Attila - Boros Ildikó - Légrádi Gábor / Varga Kálmán - Szabó Andrea - Buják Renáta / Nagy Gábor: A 2003-as paksi üzemzavar műszaki okai és lefolyása / Radioaktív szennyeződések atomerőművekben / Cirkóniumötvözetek és korróziójuk atomerőmüvekben

Budapest, 2007

[98] Finta Zoltán - Baán Zoltán - Hermecz István: Ionos folyadékok alkalmazása szerves kémiai reakciókban

Budapest, 2007

[99] Inzelt György / Salma Imre: Mikrokristályok és mikrocseppek elektrokémiája / A budapesti városi aeroszol összetevői, eredete és környezeti hatásai

Budapest, 2007

[100] Oláh György / Polanyi, John C. / Lendvay György / Vankó György: Fél évszázadot felölelő, hagyományos határokon átlépő kutatások / Egy magyar származású tudós néhány gondolata az emberről és a molekulák viselkedéséről / John C. Polanyi és a modem reakciódinamika / A szinkrotronsugárzás újszerű kémiai alkalmazásai: nagyfelbontású röntgenspektroszkópia

Budapest, 2008