Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[1] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai 1.

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1979

[2] Diderot, Denis: Válogatott filozófiai művek

Fordító: Csatlós János - Győry János
Budapest, 1983

[3] Feuerbach, Ludwig: Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai művei

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1951

[4] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétikai előadások I.

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1952

[5] Černiševskij, Nikolaj Gavrilovič: N. G. Csernisevszkij válogatott filozófiai művei

Fordító: Lukács Györgyné
Budapest, 1952

[6] Spinoza, Baruch de: Etika

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1952

[7] Spinoza, Baruch de: Teológiai-politikai tanulmány

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1953

[8] Holbach, Paul Henri Thiery: A természet rendszere. A természet és az erkölcsi világ törvényei

Fordító: Bruckner János et al.
Budapest, 1954

[9] Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič: N. G. Csernisevszkij válogatott filozófiai művei. Második rész. Vázlatok az orosz kritika gogoli korszakáról

Fordító: Lukács Györgyné
Budapest, 1954

[10] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétikai előadások II.

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1955

[11] Spinoza, Baruch de: Ifjúkori művek

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1956

[12] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétikai előadások III.

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1956

[13] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A logika tudománya 1. kötet

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1957

[14] Spinoza, Baruch de: Politikai tanulmány és levelezés

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1957

[15] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A logika tudománya 2. kötet

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1957

[16] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről 1. kötet

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1958

[17] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről 2. kötet

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1959

[18] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről 3. kötet

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1960

[19] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A szellem fenomenológiája

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1961

[20] Descartes, René: Válogatott filozófiai művek

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1961

[21] Feuerbach, Ludwig: A kereszténység lényege

Fordító: Timár Ilona
Budapest, 1961

[26] Locke, John: Értekezés az emberi értelemről 1. kötet

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1964

[27] Locke, John: Értekezés az emberi értelemről 2. kötet

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1964

[28] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a világtörténet filozófiájáról

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1966

[29] Kant, Immanuel: Az ítélőerő kritikája

Fordító: Hermann István
Budapest, 1966

[30] La Mettrie, Julien Offray de: Filozófiai művek

Fordító: Horváth Henrik - Zigány Miklós
Budapest, 1968

[31] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai 2.

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1968

[32] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai 3.

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1968

[33] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A jogfilozófia alapvonalai vagy A természetjog és államtudomány vázlata

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1971

[34] Locke, John: Levél a vallási türelemről. Latin szöveg és magyar fordítás

Fordító: Halasy-Nagy József
Budapest, 1973

  • 1
  • 2