Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[1] Süpek Ottó: Villon Kis Testamentumának keletkezése

Budapest, 1966

[2] Lakits Pál: A kaland változásai. Az ófrancia udvari novella történetéhez

Budapest, 1967

[3] Sarbu Aladár: Szocialista realista törekvések a modern angol regényben

Budapest, 1967

[4] Győri Judit: Thomas Mann Magyarországon. Felolvasóestjeinek története és sajtóvisszhangja

Budapest, 1968

[5] Tolnai Gábor: Federico Garcia Lorca

Budapest, 1968

[6] Tarnai Andor: Extra Hungariam non est vita .... Egy szállóige történetéhez

Budapest, 1969

[7] Hankiss Elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélektana

Budapest, 1970

[8] Péter Mihály: Tvardovszkij poémáinak költői nyelve

Budapest, 1970

[9] Egri Péter: Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében. Déry modernsége

Budapest, 1970

[10] Széll Zsuzsa: Válság és regény. Kísérlet Rilke, Kafka, Musil és Broch epikájának értelmezéséhez

Budapest, 1970

[11] Magyar Miklós: Regény vagy „új regény”?. Regénytechnika és írói magatartás a francia „új regényben”

Budapest, 1971

[12] Mohay Béla: Ford Madox Ford írói világképe

Budapest, 1971

[13] Krammer Jenő: Ödön von Horváth

Budapest, 1971

[14] Hopp Lajos: A lengyel-magyar hagyományok újjászületése

Budapest, 1972

[15] Domokos Péter: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon

Budapest, 1972

[16] Imre László: Brjuszov és az orosz szimbolista regény

Budapest, 1973

[17] Salyámosy Miklós: Magyar irodalom Németországban 1913-1933

Budapest, 1973

[18] Abádi Nagy Zoltán: Swift, a szatírikus és a tervező

Budapest, 1973

[19] Meszerics István: Dosztojevszkij szellemi drámája

Budapest, 1974

[20] Zemplényi Ferenc: A korai szürrealista regény

Budapest, 1975

[21] Bonyhai Gábor: Az értékek rendszere Thomas Mann „A kiválasztott” című regényében

Budapest, 1974

[22] Kiss Katalin: Shakespeare szonettjei Magyarországon

Budapest, 1975

[23] Szenczi Miklós: Valósághűség és képzelet. Adalékok a romantikus esztétika kialakulásához

Budapest, 1975

[24] Radó György: A Szovjetunió uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon

Budapest, 1976

[25] Heé Veronika: Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában

Budapest, 1976

[26] Haraszti Zsuzsa: A megalázás problematikája Mario Vargas Llosa regényeiben

Budapest, 1977

[27] Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága

Budapest, 1977

[28] Rózsa Olga: T S Eliot fogadtatása Magyarországon

Budapest, 1977

[29] Bojtár Endre: A kelet-európai avantgarde irodalom

Budapest, 1977

[30] Pálffy István: Az új angol dráma, mint a „valóság drámája”

Budapest, 1978

  • 1
  • 2