Akadémiai Digitális Archívum

[0] Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza

Budapest, 2005

Kriza Ildikó: A halálra táncoltatott lány. Egy magyar népballadacsoport vizsgálata

Budapest, 1967

Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén

Budapest, 1968

Dobos Ilona: Tarcal története a szóhagyományban

Budapest, 1971

Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése

Budapest, 1972

Zsigmond Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Beöthy Leó 1839-1886

Budapest, 1974

Kósa László: A magyar nép táji-történeti tagolódása

Budapest, 1975

Bodrogi Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához

Budapest, 1978

Kovács Ágnes - Szemerkényi Ágnes (szerk.): Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról

Budapest, 1980

Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében

Budapest, 1981

Barsi Ernő: A zene egy sályi pásztor életében

Budapest, 1984

Petánovics Katalin: Vállus. Egy summásfalu néprajza

Budapest, 1987

Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában

Budapest, 1987

Szemerkényi Ágnes: Közmondás nem hazug szólás. A proverbiumok használatának lehetőségei

Budapest, 1994

Szilágyi Miklós: A tiszai halászat. Az eszközök és fogási módok történeti változásai

Budapest, 1995

Magyar Zoltán: Halhatatlan és visszatérő hősök. Egy nemzetközi mondatípus Kárpát-medencei redakciói

Budapest, 2001

Balogh Balázs: Gazdák és zsellérek. Gazdálkodási stratégiák Tápon

Budapest, 2003

Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban. A Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak tükrében

Budapest, 2011