Akadémiai Digitális Archívum

[61] Fabricius-Kovács Ferenc: A konkrét absztrakt jelentésfejlődés problematikája. A szláv nyelveknek az értelmi tevékenységre vonatkozó szóanyaga alapján

Budapest, 1968

[62] Abaffy Erzsébet: A XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyesírásáról

Budapest, 1969

[63] Keszler Borbála: A szókezdő mássalhangzótorlódások feloldása korai jövevényszavainkban

Budapest, 1969

[64] Dely Zsuzsa: A fiatal Jókai nyelve és stílusa

Budapest, 1969

[65] Király Péter (szerk.): A nyelvtudomány a haladásért. Tanulmánykötet a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából

Budapest, 1969

[66] Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai

Budapest, 1969

[67] Pais Dezső - Benkő Loránd (szerk.): Dolgozatok a hangtan köréből

Budapest, 1969

[68] Fehértói Katalin: A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek

Budapest, 1969

[69] Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői

Budapest, 1970

[70] Kázmér Miklós - Végh József: Névtudományi előadások. Névtudományi Konferencia, 2.. Budapest, 1969. szept. 2-4.

Budapest, 1970

[71] Kiss Lajos: Hatvanhét szómagyarázat

Budapest, 1970

[72] Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás

Budapest, 1971

[73] Meggyes Klára, S.: Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere

Budapest, 1971

[74] Farkas Vilmos: Helyesírásunk hangjelölésrendszerének története

Budapest, 1971

[75] Benkő Loránd - Szépe György: Nyelvészet és gyakorlat. Tanulmánygyűjtemény

Budapest, 1971

[76] Dezső László: A jelzős „főnévi csoport” kérdései a magyarban

Budapest, 1971

[77] Szoboszlay Ágnes, K.: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében

Budapest, 1972

[78] Hutás Magdolna: Az ikes ragozás állapota Révai Miklós korában

Budapest, 1972

[79] Penavin Olga: A szerémségi magyar szigetek nyelve

Budapest, 1972

[80] Gregor Ferenc: Magyar népi gombanevek

Budapest, 1973

[81] Szende Tamás: Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói

Budapest, 1973

[82] Szilágyi Ferenc: Csokonai dunántúli tájszógyűjtése. Egy fejezet irodalmi nyelvi szókincsünk történetéből

Budapest, 1974

[83] Imre Samu - Szathmári István - Szűts László (szerk.): Jelentéstan és stilisztika. A Magyar Nyelvészek 2. Nemzetközi Kongresszusának előadásai. Szeged, 1972. augusztus 22-25.

Budapest, 1974

[84] Velcsov Mártonné: Antropometrikus mértéknevek a magyar nyelvben

Budapest, 1974

[85] Havas Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása

Budapest, 1974

[86] Kemény Gábor: Krúdy képalkotása

Budapest, 1974

[87] Hajdú Mihály: Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata

Budapest, 1975

[88] Hadrovics László: Szavak és szólások

Budapest, 1975

[89] Benkő Loránd - Sal Éva, K. (szerk.): Az etimológia elmélete és módszere. Az 1974. augusztus 22. és 24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai

Budapest, 1976

[90] Mészáros István: Iskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról

Budapest, 1976