Akadémiai Digitális Archívum

[121] Olaszy Gábor: A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítö elemeinek szerkezete és szintézise. A számítógépes beszédelőállítás néhány kérdése

Budapest, 1985

[122] Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban

Budapest, 1986

[123] Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás

Budapest, 1987

[124] Vértes O. András: Bevezetés a magyar hangstilisztikába

Budapest, 1987

[125] Somogyi Magda, T.: A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban

Budapest, 1987

[126] Juhász Dezső: A magyar tájnévadás

Budapest, 1988

[127] Kiss Jenő: Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban

Budapest, 1989

[128] Dezső László: A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai

Budapest, 1989

[129] Benkő László: Zolnai Béla élete és munkássága, 1890-1869

Budapest, 1990

[130] Bárczi Géza: A magyar igeragozás története

Budapest, 1990

[131] Somogyi Béla: A magyar kártyanyelv szókincse

Budapest, 1990

[132] Dániel Ágnes: Szö-szöveg-szer-szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata

Budapest, 1990

[133] Horváth László: Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből

Budapest, 1991

[134] Rácz Endre: A belehallás jelenségéről

Budapest, 1992

[135] Varga László: Magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai

Budapest, 1993

[136] Fejes Katalin: A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben

Budapest, 1993

[137] Balázs Géza: Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben

Budapest, 1993

[139] Kiss Lajos: Földrajzi neveink nyelvi fejlődése

Budapest, 1995

[140] Szathmári István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből

Budapest, 1995

[141] Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig

Budapest, 1995

[144] Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma

Budapest, 1998

[148] A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltári szentségről

Budapest, 2000

[149] Wacha Balázs: Időbeliség és aspektualitás a magyarban

Budapest, 2001

[150] Kertész András: Nyelvészet és tudományelmélet

Budapest, 2001

[153] Zsilinszky Éva: Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban

Budapest, 2003

[155] Olaszy Gábor: Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben

Budapest, 2006

[156] Zelliger Erzsébet: Az első magyar nyelvű népének és művelődéströténeti háttere. A Zsigmond kori húsvéti népének keletkezésének körülményei, nyelvi kérdései

Budapest, 2006

[159] Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon

Budapest, 2010

[163] Tamm Anne: Kategóriafüggetlen eset. A morfológiai eset pragmatikája a finnségi igerendszerben

Budapest, 2013