Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[32] Kenesei Zsófia: A kapcsolati marketing jelentősége a kereskedelmi banki tevékenységben

Budapest, 2004

[33] Grabolle, Harro: Verdun and the Somme

Budapest, 2005

[34] Borbély Judit: The Reality of the Unreal. The city as metapfor in Henry James and his contemporaries

Budapest, 2005

[35] Steklács János: Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében

Budapest, 2005

[36] Horváth Rita: „Never Asking Why Build - Only Asking Which tools”: Confessional Poetry and the Construction of the Self

Budapest, 2005

[37] Benedek Gábor: Evolúciós gazdaságok szimulációja

Budapest, 2005

[38] Janky Béla: Szolidaritás és jóléti preferenciák

Budapest, 2005

[39] Beretzky Ágnes: Scotus Viator és Macartney Elemér: Magyarország-kép változó előjelekkel, 1905-1945

Budapest, 2005

[40] Marjainé Szerényi Zsuzsanna: A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon

Budapest, 2005

[41] Deák András: Az orosz külpolitikai gondolkodás története, 1992-1997

Budapest, 2005

[42] Constantinovitsné Vladár Zsuzsanna: A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai

Budapest, 2005

[43] Uglyai György: Személyzeti marketing

Budapest, 2005

[44] Gécseg Zsuzsanna: A francia nyelvű argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája

Budapest, 2006

[45] Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs” Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben

Budapest, 2006

[46] Németh Dezső: A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata

Budapest, 2006

[47] Majorossy Imre Gábor: „Amors es bona volontatz”. Chapitres de la mystique de la poésie des troubadours

Budapest, 2006

[48] Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról

Budapest, 2006

[51] Molnár Attila: Versenyképesség és -stratégiák a magyar élelmiszeriparban az uniós csatlakozás tükrében

Budapest, 2006

[51] Scheibl György: Zwei Senatoren bestechen drei Vestalinnen. Nominalphrasen mit Numeralien und die referenziell-strukturelle Ambiguität im Deutschen

Budapest, 2006

[52] Győrffy Dóra: Democracy and Deficits. The New Political Economy of Fiscal Management Reforms in the European Union

Budapest, 2007

[53] Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe

Budapest, 2007

[54] Szabó Mária Helga: A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása

Budapest, 2007

[55] Czeglédi Pál: Piaci intézmények és gazdasági növekedés: a modern oszták iskolák nézőpontja

Budapest, 2007

[56] Törő Csaba: Humanitárius intervenció: dilemmák a nemtezközi jog és politika határvidékéről

Budapest, 2007

[57] Varga Tünde: The Reveries of Flight. Popular Media and the Policy of Vision in English Romantic Culture

Budapest, 2007

[58] Borus Gyögy: Az angol–holland forradalom háttere 1660–1690

Budapest, 2007

[61] Mácsok Márta: Keats és Dante Gabriel Rosetti. Kép és szó találkozása, elválása

Budapest, 2008

[62] Tóth Ágoston: Perspectives on the Lexicon

Budapest, 2008

  • 1
  • 2