Nap Kiadó

Könyvek

Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével

Budapest, 2014

Szinnyei József - Gombocz Zoltán: Magyar tájszótár. Pótlékok a Magyar tájszótárhoz

Budapest, 2003

Szörényi László: „Már eleget éltünk?” Tárcák és nyakalások

Budapest, 2014

Szörényi László: A' bohóság lánczsora. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2016

Szörényi László: A mindenkit eltöltő balgaság dicsérete. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2019

Szörényi László: Arany János évében. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2017

Szörényi László: Az Isonzó a Dunába ömlik. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2013

Szörényi László: Eretnekek és próféták. Tanulmányok

Budapest, 2019

Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin honfoglalási epika történetéből

Budapest, 2018

Szörényi László: Latin és röhej. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2015

Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. 2. bővített kiadás

Budapest, 2023
Open access

Szörényi László: Nem olvastam hiába. Beszélgetések

Budapest, 2015

Szörényi László: Petrarca Budapesten. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2011

Szörényi László: Titkos örök kötél

Budapest, 2020

Szörényi László: Toldi uram dereka. Arany Jánosról

Budapest, 2018

Szörényi László - Hafner Zoltán: Hogyan él a múlt. Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán

Budapest, 2020

Takács Bence: Trimeszterológia

Budapest, 2019

Takáts Gyula: Már Drangalag viszi. Új versek

Budapest, 2001

Tamás Menyhért: A csodabárány

Budapest, 2000

Tamás Menyhért: A kőgörgető. Három hangdráma

Budapest, 2001

Tamás Menyhért: Bűnfenyítők és befogottak. Dráma két felvonásban elő- és utójátékkal

Budapest, 2002

Tamás Menyhért: Elfelé utak. I. Válogatott és új versek

Budapest, 2015

Tamás Menyhért: Elfelé utak. II. Regények

Budapest, 2015

Tamás Menyhért: Észre-írt strófák. Új versek, 2015-2019

Budapest, 2019

Tamás Menyhért: Évgyűrűk olvasata. Versek

Budapest, 2012

Tamás Menyhért: Magyar regény avagy utak szószakadásban

Budapest, 1997

Tamás Menyhért: Rések. Versek

Budapest, 2008

Tamás Menyhért: Trianon szédületében

Budapest, 2020

Tamás Menyhért: Utazás Bekóciába. Halparádé

Budapest, 2020

Tamás Menyhért - Ráfael Csaba: Rousseau kezét fogom

Budapest, 2006

Tamás Menyhért (szerk.): Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron

Budapest, 2006

Tanai Bella: Virágalagút

Budapest, 1995

Tánczos Vilmos: Csíksomlyó a népi vallásosságban

Budapest, 2016

Tarján Tamás (szerk.): Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos

Budapest, 2001

Tarján Tamás (szerk.): Virgonc szavak virgonc királya. In memoriam Tersánszky Józsi Jenő

Budapest, 1999

Tatay Sándor: Ház a szilák alatt. Elbeszélések

Budapest, 2010

Tóth Erzsébet: A macskám Pasolinit olvas. Esszék

Budapest, 2019

Tóth Erzsébet: A szálló por, a hulló csillagok. Versek

Budapest, 2015

Tóth Erzsébet: Aliz már nem lakik itt. Összegyűjtött és új versek

Budapest, 2011

Tóth Erzsébet: Hidegbéke. Esszék, tárcák, kisprózák, 2008-2012

Budapest, 2013

Tóth Imre: Palóc tájszótár

Budapest, 2007

Török Sophie - Kótzián Katalin (szerk.): Költőnők antológiája. Sapphótól napjainkig

Budapest, 2003

Tüskés Tibor (szerk.): A pátriárka. Veres Péter emlékezete

Budapest, 2002

Tüskés Tibor (szerk.): Sziklák alatt. Tatay Sándor emlékezete

Budapest, 2000

Udvaros Béla: Egy kis nemzeti színház. Az Evangélium Színház 20 éve a Duna Palotában

Budapest, 2015

Udvaros Béla: Főrendezőm az Élet. Egy 20. századi rendező képes krónikája

Budapest, 2017

Udvaros Béla: Moliére tragikuma. Bevezetés műveinek a világába

Budapest, 2014

Vabarna, Anne: A lëány haláldala. A nagy nász. Két szetu epikus ének

Fordító: Pusztay János
Budapest, 2017

Vabarna, Anne: Pekó. Szetu eposz

Fordító: Pusztay János
Budapest, 2017

Váczy András: Párkereső horoszkóp. Kivel, hogyan bánjunk? Partnerkapcsolat - szerelem - szex

Budapest, 1993

KBART