Nap Kiadó

Könyvek

Pusztay János: Nyelv? Politika? Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében

Budapest, 2016

Pusztay János: Szabáriától Szibériáig. Útijegyzetek

Budapest, 2018

Pusztay János: Szetu nyelvtan

Budapest, 2017

Pusztay János: Szetu-magyar (Vabarna) szótár

Budapest, 2017

Radnóti Miklós - Ágh István et al.: Levél a hitveshez. Válogatott versek

Budapest, 2009

Reményi József Tamás (szerk.): A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete

Budapest, 2003

Réz Pál (szerk.): Az irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete

Budapest, 2004

Réz Pál (szerk.): Erőltetett menet. In memoriam Radnóti Miklós

Budapest, 2004

Réz Pál (szerk.): Hajnali részegség. In memoriam Kosztolányi Dezső

Budapest, 2002

Réz Pál (szerk.): Óda az észhez. In memoriam Vas István

Budapest, 1999

Réz Pál (szerk.): Szivarfüst. Hunyady Sándor emlékezete

Budapest, 2007

Réz Pál (szerk.): Tengertánc. In memoriam Örkény István

Budapest, 2004

Rónay László: Az írás erkölcse és erkölcstelensége. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2012

Rónay László (szerk.): A hajós hazatérése. Rónay György emlékezete

Budapest, 2001

Rugási Gyula (szerk.): A mítosz mítosza. In memoriam Szentkuthy Miklós

Budapest, 2001

Sárközy Péter: „Mért ne legyek tisztességes!” József Attiláról

Budapest, 2018

Sárközy Péter: Andata e ritorno. Római jegyzetek, 1990-2015

Budapest, 2015

Sárközy Péter: Itália vonzásában. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2014

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. 1776-1903

Budapest, 2004

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. II. 1904-1944

Budapest, 2012

Sárosi Bálint: Bagpipers, Gypsy Musicians. Instrumental Folk Music Tradition in Hungary

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 2017

Sárosi Bálint: Bejárt utak. Önéletrajzi jegyzetek

Budapest, 2017

Sárosi Bálint: Dudások, cigányzenészek. A hangszeres magyar népzenei hagyomány

Budapest, 2019

Sárosi Bálint: Népzeneki tájakon. Válogatott írások 1962-2014

Budapest, 2015

Sárosi Bálint (szerk.): Nótáskönyv

Budapest, 2020

Sas Péter (szerk.): A nagyúr. Bánffy Miklós emlékezete

Budapest, 2008

Sebestyén Ilona (szerk.): A létezés hálói. Amerikai költők versei Kodolányi Gyula műfordításában

Budapest, 2016

Sebestyén Ilona (szerk.): Leltárhiány. In memoriam Domokos Mátyás

Budapest, 2009

Sebestyén Ilona (szerk.): Sinka István: Anyám balladát táncol

Budapest, 2014

Sebestyén Lajos (szerk.): Reich Károly

Budapest, 2005

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében. Őstörténeti tanulmányok

Budapest, 2004

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. I. Háromszék Kovászna megye

Budapest, 1998

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. II. Csík-, Kászon- és Gyergyószék. Hargita megye

Budapest, 2002

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. III. Udvarhelyszék, Hargita megye

Budapest, 2003

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. IV. Marosszék, Aranyosszék

Budapest, 2006

Simon Zsuzsanna: A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig. Történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet évtizedeiből

Budapest, 2011

Simon Zsuzsanna (szerk.): A lélek stációi. Kaffka Margit válogatott levelezése

Budapest, 2010

Sinka Isván - Ágh István et al.: És elfelejtették… Válogatott versek

Budapest, 2014

Somlyó György: Írjak? Ne írjak?

Budapest, 2005

Somlyó György - Zsoldos Sándor (szerk.): Az átkozott költő. Somlyó Zoltán emlékezete

Budapest, 2001

Supka Géza: Egy elforgácsolt tudós-élet. Kéziratul régész-muzeológusok számára. Napló, 1952

Budapest, 2016

Szabó Sándor: „Országom visszanyertem én…”. Visszaemlékezés

Budapest, 1994

Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza

Budapest, 2004

Szakolczay Lajos: Valóságlátomás. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2014

Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesterum. Volumen I.

Budapest, 1999

Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesterum. Volumen II.

Budapest, 1999

Szepesi Attila: 56 vers

Budapest, 2016

Szepesi Attila: Citeraszó

Budapest, 2014

Szepesi Attila: Lyukas kétfilléres. Új versek

Budapest, 2011

Szepesi Attila: Varázsfüvek. Barbár szonettek

Budapest, 2016

KBART