Nap Kiadó

Könyvek

Sebestyén Ilona (szerk.): Leltárhiány. In memoriam Domokos Mátyás

Budapest, 2009

Sebestyén Ilona (szerk.): Sinka István: Anyám balladát táncol

Budapest, 2014

Sebestyén Lajos (szerk.): Reich Károly

Budapest, 2005

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében. Őstörténeti tanulmányok

Budapest, 2004

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. I. Háromszék Kovászna megye

Budapest, 1998

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. II. Csík-, Kászon- és Gyergyószék. Hargita megye

Budapest, 2002

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. III. Udvarhelyszék, Hargita megye

Budapest, 2003

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. IV. Marosszék, Aranyosszék

Budapest, 2006

Simon Zsuzsanna: A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig. Történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet évtizedeiből

Budapest, 2011

Simon Zsuzsanna (szerk.): A lélek stációi. Kaffka Margit válogatott levelezése

Budapest, 2010

Sinka Isván - Ágh István et al.: És elfelejtették… Válogatott versek

Budapest, 2014

Somlyó György: Írjak? Ne írjak?

Budapest, 2005

Somlyó György - Zsoldos Sándor (szerk.): Az átkozott költő. Somlyó Zoltán emlékezete

Budapest, 2001

Supka Géza: Egy elforgácsolt tudós-élet. Kéziratul régész-muzeológusok számára. Napló, 1952

Budapest, 2016

Szabó Sándor: „Országom visszanyertem én…”. Visszaemlékezés

Budapest, 1994

Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza

Budapest, 2004

Szakolczay Lajos: Valóságlátomás. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2014

Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesterum. Volumen I.

Budapest, 1999

Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesterum. Volumen II.

Budapest, 1999

Szepesi Attila: 56 vers

Budapest, 2016

Szepesi Attila: Citeraszó

Budapest, 2014

Szepesi Attila: Lyukas kétfilléres. Új versek

Budapest, 2011

Szepesi Attila: Varázsfüvek. Barbár szonettek

Budapest, 2016

Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével

Budapest, 2014

Szinnyei József - Gombocz Zoltán: Magyar tájszótár. Pótlékok a Magyar tájszótárhoz

Budapest, 2003

Szörényi László: „Már eleget éltünk?” Tárcák és nyakalások

Budapest, 2014

Szörényi László: A' bohóság lánczsora. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2016

Szörényi László: Arany János évében. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2017

Szörényi László: Az Isonzó a Dunába ömlik. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2013

Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin honfoglalási epika történetéből

Budapest, 2018

Szörényi László: Latin és röhej. Tárcák és tanulmányok

Budapest, 2015

Szörényi László: Nem olvastam hiába. Beszélgetések

Budapest, 2015

Szörényi László: Petrarca Budapesten. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2011

Szörényi László: Toldi uram dereka. Arany Jánosról

Budapest, 2018

Takáts Gyula: Már Drangalag viszi. Új versek

Budapest, 2001

Tamás Menyhért: A csodabárány

Budapest, 2000

Tamás Menyhért: A kőgörgető. Három hangdráma

Budapest, 2001

Tamás Menyhért: Bűnfenyítők és befogottak. Dráma két felvonásban elő- és utójátékkal

Budapest, 2002

Tamás Menyhért: Elfelé utak. I. Válogatott és új versek

Budapest, 2015

Tamás Menyhért: Elfelé utak. II. Regények

Budapest, 2015

Tamás Menyhért: Évgyűrűk olvasata. Versek

Budapest, 2012

Tamás Menyhért: Magyar regény avagy utak szószakadásban

Budapest, 1997

Tamás Menyhért: Rések. Versek

Budapest, 2008

Tamás Menyhért - Ráfael Csaba: Rousseau kezét fogom

Budapest, 2006

Tamás Menyhért (szerk.): Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron

Budapest, 2006

Tanai Bella: Virágalagút

Budapest, 1995

Tánczos Vilmos: Csíksomlyó a népi vallásosságban

Budapest, 2016

Tarján Tamás (szerk.): Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos

Budapest, 2001

Tarján Tamás (szerk.): Virgonc szavak virgonc királya. In memoriam Tersánszky Józsi Jenő

Budapest, 1999

Tatay Sándor: Ház a szilák alatt. Elbeszélések

Budapest, 2010

KBART