Szent István Társulat

[20] Zoltvány Irén: Erotika és irodalom

Budapest, 1924
Magyar irodalom, Világirodalom

[21] Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Budapest, 1924
Egyéb teológia, Filozófia

[21] Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

Budapest, 2020
Magyar irodalom

[22] Balogh Albin: Művelődés Magyarország földjén. A magyar honfoglalás előtt

Budapest, 1925
Történelem

[23] Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme

Budapest, 1925
Erkölcsteológia, Jog - Társadalomtudomány

[24-25] Motz Atanáz: A német irodalom története

Budapest, 1925
Világirodalom

[26] Babura László: Szent Ambrus élete

Budapest, 1925
Életrajz

[27] Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

[28] Kiss Albin: A magyar társadalom története

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

[29] Szabó Zoltán: A növények életmódja

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés

[30] Weszeleszky Gyula: A rádium és az atomelmélet

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés

[31] Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete

Budapest, 1925
Életrajz

[32] Dávid Antal: Bábel és Assur 1. Történet

Budapest, 1926
Történelem

[33] Fejér Adorján: Római régiségek

Budapest, 1926
Ismeretterjesztés, Történelem

[34] Balogh József: Szent Ágoston, a levélíró. Szemelvényekkel leveleskönyvéből

Budapest, 1926
Egyéb teológia, Filozófia

[36] Karácsonyi János: Szent László király élete (Szent István Könyvek)

Budapest, 1926
Életrajz, Ismeretterjesztés

[38] Szémán István: Az újabb orosz irodalom. A régibb irodalom történetének vázlatával

Budapest, 1926
Ismeretterjesztés, Világirodalom

[41] Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába

Budapest, 1926
Egyéb teológia

[43-44] Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története

Budapest, 1927
Filozófia

[46] Somogyi Antal: Vallás és modern művészet

Budapest, 1927
Művészet - Kultúra

[47] Divald Kornél: Magyar művészettörténet

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

[48-49] Birkás Géza: A francia irodalom története. A legrégibb időktől napjainkig

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Világirodalom

[50] Wodetzky József: A világegyetem szerkezete

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

[52-53] Godefroid Kurth: A modern civilizáció kezdetei

Fordító: Michel Károly
Budapest, 1928
Történelem

[54-55] Dávid Antal: Bábel és Assur II. Művelődés

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Történelem

[56] Horváth Jenő: A modern Amerika története 1492-1920

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés, Történelem

[57] Balogh Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben

Budapest, 1928
Történelem

[58] Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és állam 1848-49-ben

Budapest, 1928
Egyháztörténelem

[59-60] Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei 1. - Ószövetség

Budapest, 1928
Biblia - Biblikum

[61] Kecskés Pál: A házasság etikája

Budapest, 1928
Család - Párkapcsolat, Etika - Bioetika