Szent István Társulat

[62] Huszár Elemér: A katholikus házasságjog rendszere

Budapest, 1928
Jog - Társadalomtudomány

[63] Petró József: Az ősegyház élete

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

[64-65] Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei II. Újszövetség

Budapest, 1929
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

[66-67] Trikál József: A jelenségekből a valóságba

Budapest, 1929
Filozófia

[68] Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete

Budapest, 1929
Filozófia

[69-71] Grisar, Hartmann: Luther Márton élete

Fordító: Hoitsy Lajos Pál
Budapest, 1929
Életrajz

[72] Tóth Ágoston: Bevezetés a meteorológiába

Budapest, 1929
Ismeretterjesztés

[73-74] A magyar irodalom története 1. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig

Budapest, 1929
Magyar irodalom

[75-76] Divald Kornél: A magyar iparművészet története

Budapest, 1929
Művészet - Kultúra

[77] Balanyi György: A római kérdés

Budapest, 1929
Egyháztörténelem

[78-79] Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története 2. Kisfaludy Károlytól napjainkig

Budapest, 1930
Magyar irodalom

[80] Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába

Budapest, 1930
Filozófia, Művészet - Kultúra

[81] Kühár Flóris: A vallásbölcselet főkérdései

Budapest, 1930
Egyéb teológia, Filozófia

[82-84] Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története

Budapest, 1930
Világirodalom

[85] Sigmond Elek: A mezőgazdasági növények termelési jellemzői

Budapest, 1930
Ismeretterjesztés

[86-87] Kalmár Gusztáv: Európa földje és népei

Budapest, 1930
Történelem

[88] Kiss Albin: Szent Ágoston De Civitate Dei művének méltatása

Budapest, 1930
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

[89] Trikál József: A lélek rejtett élete

Budapest, 1931
Filozófia, Pszichológia - Szociológia

[90-91] Petró József: A Szentmise története

Budapest, 1931
Egyháztörténelem, Liturgia - Zene

[92] Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században

Budapest, 1931
Egyháztörténelem

[94] Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

[95-97] Magdics Gáspár: A természettudomány útjai Istenhez

Budapest, 1932
Ismeretterjesztés

[98] Melichár Kálmán: A zsinatok

Budapest, 1932
Egyháztörténelem

[99] Szalay Jeromos: Szent Benedek élete és műve

Budapest, 1932
Egyéb teológia, Életrajz

[100-101] Schütz Antal: Krisztus. Tíz előadás, melyeket 1930 őszén a Pázmány-Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott

Budapest, 1932
Egyéb teológia

[102] Balogh Albin: Pannónia őskereszténysége 1. Történeti rész

Budapest, 1932
Egyháztörténelem

[103] Kalmár Gusztáv: Magyar hazánk és népei

Budapest, 1932
Történelem

[105] P. Takács Ince: Nérótól Diokléciánig. A keresztény üldözések története

Budapest, 1933
Egyháztörténelem

[106] Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana. Scientia Amabilis

Budapest, 1933
Pszichológia - Szociológia

[107] Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája

Budapest, 1933
Filozófia, Művészet - Kultúra