A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos (Budapest, 1898)

A kiadó nyilatkozata

ANDRA KABOS tagtársunk a következőkben számol be jelen munkája létrejöttének körül­ményeivel : „Azelőtt sokat foglalkoztam Borsodmegye múltjá­val. Borsodi adatokat keresve, vettem kezembe a Váradi Regestrumot. Az történt velem is, ami sok másokkal: talányszerű, szokatlan tartalma és nehezen érthető volta annakutána is kézben tartatta velem e bűbájos történet­­írási kútfőt, melyet átérteni volt majd titkos vágyam, majd bevallott törekvésem. Nyírségi lelkész koromban meg nem csupán a benne sokat emlegetett bihari helyek szomszédságába jutottam, hanem akadt tanulmánytársam is: Bunyitay Yincze ismert történet-irónk személyében. Mélyen t. barátommal jobbára együtt vitattuk meg a Regestrum átalános vonásait, majd az ügyesetek jó részét, mik 1881. ápril 4-én a m. tud. Akadémián egy kettős vendégszereplésben nyertek kifejezést. „A Váradi Regestrum (ezen) ismertetésénél“ többre azonban nem igen mehettünk. Társam Szent-László váro­sának, Váradnak ősegyháza kiépítése után látott, rám meg szintén új teendők szintere nyílt meg. 0 c z i u m-képen azonban elő-elővettem e kísérteties kútfőt. L*

Next