Áldásy Antal: Az 1409. évi Cividalei Zsinat története - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 18. (Budapest, 1896)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 18. SZÁM. AZ 1409. ÉVI CIVIDALEI ZSINAT TÖRTÉNETE. IRTA DR ÁLDÁSY ANTAL. Felolvastatott a tud. és írod. osztály 1896. április 15-ikén tartott ülésében.­­ Ára 60 krajczár.­­ BUDAPEST, 1896. KIADJA A SZENT-IST­VÁN-TÁRSUL­AT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next