Aubermann Miklós: Katholikus iskolai Biblia. Polgári és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára (Budapest, 1912)

KATHOLIKUS ISKOLAI BIBLIA POLGÁRI ÉS FELSŐBB LEÁNY­ISKOLÁK II. OSZTÁLYA SZÁMÁRA rf/) r f / } IRTA / I)r. AU BER MANN MIKLÓS BUDAPEST A SZENT-1ST VAN-TÁRSUL AT BIZOMÁNYA 1912. Ára 1 korona 40 fillér.

Next