Bárány Ignácz: Ábécés-könyv. Katholikus népiskolák számára (Budapest, 1905)

C fnjy ÁBÉCÉS-KÖNYV KATHOLIKUS NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA 1 RTA BÁRÁNY IGNÁCZ TANÍTÓKÉPEZDKI IGAZGATÓ-TANÁR ÖTVENNYOLCZADIKKIADÁS BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁ N-T Á R S U L A T 1905.

Next