Bordeaux, Henry: Tuilette (Budapest, 1933)

STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28. — Nyomdaigazgató: Kohl Ferenc.

Next