Coloma, Don Luis: Juan Miseria. Regény (Budapest, 1928)

STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28. — Nyomdaigazgató : Kohl Ferenc.

Next