Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete a középkorban. Műtörténelmi és topográfiai tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 41. (Budapest, 1901)

J/­r­J­ASZ­E­NT-I­SZt­VÁN -TÁ­R­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSÉBŐL 41. sz. 41. sz. * A RÉGI BUDA ÉS PEST MŰVÉSZETE A KÖZÉPKORBAN (MŰTÖRTÉNELMI ÉS TOPOGRÁFIAI TANULMÁNY) IRTA DÍ VÁJJ­ KORNÉL Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1901. miroz. 12-én tartott ülésében BUDAPEST KIADJA A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA 1001. Ak­i I korona UO fillrr.­­• J? ' ooT

Next