Dr. Csárszky István: Kánaán és Izrael. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1904. március 18-án tartott ülésében - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 49. (Budapest, 1904)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSÉRŐL 49. sz. g____________________________________________q­­ 49. sz. KÁNAÁN ÉS IZRAEL IRTA I­R CSÁRSZKY ISTVÁN Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. oszt. 1904. márc. 18. tartott ülésében BUDAPEST KIADJA A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1904 ---- Ára 80 fillér. ----

Next