Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink?. Felolvasta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1930 április hó 4-iki ülésén - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 2/9. (Budapest, 1931)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. . . SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLYTITKÁR. 2. kötet.­­________ _ _______ ______________ . . . _ 9. szám. MIÉRT PUSZTULNAK KI VÉGLÉNYTENYÉSZETEINK? IRTA ENTZ GÉZA RENDES TAG 8 SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁVAL Felolvasta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1930 április hó 4-iki ülésén. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T.

Next