Győrffy János: Természetrajz. A katholikus népiskolák felső osztályai számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 3. (Budapest, 1908)

KATHOLIKUS NÉPISKOLAI TANKÖNYVEK in. TERMÉSZETRAJZ A KATHOLIKUS NÉPISKOLÁK FELSŐ OSZTÁLYAI SZÁMÁRA A NM. PÜSPÖKI KAR ÁLTAL KIADOTT UJ TANTERV NYOMÁN IRTA GYÖRFFY JÁNOS BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1908. Ára 24 fillér.

Next