Győrffy János: Természettan és vegytan. A katholikus osztatlan népiskolák felső osztályai számára - Katholikus népiskolai tankönyvek 4. (Budapest, 1912)

Next