Hanuy Ferenc: A katholikus autonomia főbb problémái - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 3. (Budapest, 1918)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELMI-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. . . szerkeszti DŐRY FERENC osztálytitkár 1. kötet . _________________________________________. 3. szám. A KATHOLI­KU­S AUTONÓMIA FŐBB PROBLÉMÁI HANAY FERENC RENDES TAGTÓL. Felolvasta 1918. évi március hó 15-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1918.

Next