Hóman Bálint: Tudományos történetirásunk megalapitása a XVIII. században - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 5. (Budapest, 1920)

­A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELMI­, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. . . . szerkeszti DŐRY FERENC osztálytitkár 1. kötet .____________________________________________________. 5. szám. TUDOMÁNYOS TÖRTÉNETÍRÁSUNK MEGALAPÍTÁSA A XVIII. században SZÉKFOGLALÓ HÓMAN BÁLINT R. TAGTÓL Felolvasta 1920 február 13-án. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA Η. T. 1920.

Next