Horusitzky Henrik: Részlet Budapest Székesfőváros Duna-balparti területe földtani, talajtani és vizi viszonyainak ismeretéhez. Felolvasta 1922. évi február hó 17-én - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/9. (Budapest, 1924)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLY­TITKÁR. 1. kötet ,___________________________________________, 9. szám. RÉSZLET BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS DUNA-BALPARTI TERÜLETE FÖLDTANI, TALAJTANI ÉS VÍZI VISZONYAINAK ISMERETÉHEZ SZÉKFOGLALÓ HORUSITZKY HENRIK RENDES TAGTÓL Felolvasta 1922. évi február hó 17-én BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1924.

Next