Horváth Sándor O.P.: A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Felolvasta 1922. évi március hó 3-án - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/4. (Budapest, 1922)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAi szerkeszti SCHÜTZ ANTAL osztálytitkár 1. kötet. «_ 4. szám. A HAZA ÉS HAZASZERETET BÖLCSELETI ALAPJAI SZÉKFOGLALÓ HORVÁTH SÁNDOR O. P. RENDES tagtól Felolvasta 1922. évi március hó 3-án.A BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1922. Ára 25 korona.

Next