Laki Bennó (szerk.): Német olvasókönyv 3. rész. A gimnáziumok V-VI., a reáliskolák III-IV. osztálya számára (Budapest, 1909)

Engedélyezve a nmeit, vallás- és közoktatásügyi m. k. ministerium 106.656 1909. sz. rendeletével. N É M E T OLVASÓKÖNYV. III. RÉSZ. A GIMNÁZIUMOK V—VI., A REÁLISKOLÁK III—IV. OSZTÁLYA SZÁMÁRA SZERKESZTETTE LAKIBENNÓ FÖGIMN. BF*' ' ' : » BUDAPEST A SZKNT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1909. Ái-R 2 korona 80 fillér.

Next