Meszlényi Zoltán: A kánonjogi tanulmányok fontossága - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai II. 2. (Budapest, 1930)

• λ$ΰ4‹·­A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELMI-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. szerkeszti BALANYI GYÖRGY osztálytitkár. 2. kötet. _____________________________________________ 2. szám. A KÁNONJOGI TANULMÁNYOK FONTOSSÁGA MESZLÉNYI ZOLTÁN RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta 1930. évi május hó 23-án. PÉCS DUNÁNTÚL KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R. T. 1930

Next