Molnár Kálmán: A jogfolytonosság helyreállitásának jogelvi szükségessége és lehetősége - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai II. 3. (Budapest, 1930)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELMI-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI. SZERKESZTI BALANYI GYÖRGY OSZTÁLYTITKÁR. 2. kötet. __________________________________________3. szám. A JOGFOLYTONOSSÁG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK JOGELVI SZÜKSÉGESSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE MOLNÁR KÁLMÁN RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta 1930. évi november 21-én. PÉCS, DUNÁNTÚL KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R. T. 1­9­3­0.

Next