Pataky Arnold: Szent Tamás apostol cselekedetei. Irodalomtörténeti tanulmány a kereszténység első századaiból - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/5. (Budapest, 1931)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSát szerkeszti TÓTH TIHAMÉR osztálytitkár II. kötet. «____________________________________________________. 5. szám. SZENT TAMÁS APOSTOL CSELEKEDETEI IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY A KERESZTÉNYSÉG ELSŐ SZÁZADAIBÓL IRTA PATAKY ARNOLD RENDES TAG !Szemelvény a szerző Introductio historica-critica in libros apocryphos Novi Testamenti című munkájából.) FELOLVASTA 1929. ÉVI JANUÁR HÓ 25-ÉN BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1931

Next