Petró József: Pázmány Péter teológiája - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/7. (Budapest, 1932)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA 29659 HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSÁt szerkeszti TAKÁTS ERNŐ osztálytitkár 2. kötet. ______________________________________________ 7. szám. PÁZMÁNY PÉTER TEOLÓGIÁJA I­RT A PETRÓ JÓZSEF RENDES TAG Székfoglaló értekezésül felolvasta 1932 január 29-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1932

Next