Petró József: Pázmány Péter teológiája - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/7. (Budapest, 1932)

Kiadja a Szent István Akadémia. — Nyomdaigazgató: Kohl Ferenc.­ ­ T r K­ T

Next