Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az Aquiléjai pátriárkákhoz. Történeti tanulmány, felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1900 június 12-én tartott ülésén - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 39. (Budapest, 1900)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSÉBŐL AZ AQUILEJAI PÁTRIÁRKÁKHOZ. TÖRTÉNETI TANULMÁNY. IRTA PÓR ANTAL R.-TAG. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1900. junius 12-én tartott ülésén. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA , 1900. * Ára 1 korona 20 fillér.

Next