Prónai Lajos: Drámai olvasmányok a középiskolák VI. osztálya számára. Antigone, Coriolanus, A kérők (Budapest, 1912)

A nmélt. vallás- és köz' rtatásügyi minisztériumtól 43.045/1912. sz. a. a középiskolák ss mára segédkönyvül lett engedélyezve. DRÁMÁI OLVASMÁNYOK A KÖZÉPIS1 OLÁK VI. OSZT. SZÁMÁRA (ANTIGONÉ, IORIOLANUS, A KÉRŐK) MAGYARÁ TA ÉS BEVEZETÉSEKKEL ELLÁTTA PR( NAI LAJOS dr. FÖGIMN. TANÁR BUDAPEST A SZÉN' ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1912. Ára 2 korona 40 fillér.

Next